Om telefonische oproepen tijdens de raadplegingen zoveel mogelijk te beperken, zijn er twee belmomenten ter beschikking: u contacteert de praktijk best tussen 12 en 13 uur of tussen 16u30 en 17u30.

Voor het invullen van papieren of attesten dient steeds een afspraak gemaakt te worden. Er mogen volgens de Orde van Geneesheren geen medische attesten worden verstrekt zonder voorafgaandelijk medisch onderzoek.